یکی از گام های اولیه جهت آموختن مهارت های لازم در طراحی و پیاده سازی وب یادگیری زبان مارکاپ وب یا HTML می باشد. در این دوره آموزشی این مورد به طور کامل مورد بررسی و آموزش قرار می گیرد.