نرم افزار Ecotect از محدود ابزارهای بسیار جدید و با ارزش جهت مطالعه طرحهای اولیه اماکن مسکونی و تجاری ازدیدگاه بهینه سازی در مصرف انرژی ، پایداری و آنالیز محیطی ،شبیه سازی ساختمان به منظور دستیابی به نمودارهای تحلیل میزان مصرف و آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان ها پیش از ساخت می باشد.این نرم افزارگامی موثر در طراحی های پایدار که در قالب مدل سه بعدی روئیت می شود را برداشته است.
نمایش طرح اصلی بنا در این نرم افزار تنها اندکی از نمایش با خطوط یا Wiring Model پیشرفته تر میباشد ولی باید توجه داشت هدف اصلی طراحان نرم افزار نمایش ظاهری مکان طراحی شده نبوده است و بیشتر به فاکتور ذخیره ویا انتقال انرزی بها داده شده است. پس از طراحی اولیه ، کلیه ابزارهای ذخیره سازی ، انتقال در زمان و شبیه سازی حفظ و انتقال گرما در اختیار طراح میباشد و توسط آنها میتوان ( مانند اکثر نرم افزارهای شبیه سازی ) حرکت انرژی گرمایی را در زمان حقیقی ، کوتاه شده و یا افزایش یافته مورد بررسی قرار داد .

 

· طراحی پایدار

· امکانات آنالیز مصرف انرژی ساختمان

· قابلیت هایی به منظور سنجش کارایی حرارتی ساختمان

· امکان سنجش میزان مصرف برق در داخل و خارج ساختمان

· امکانات سنجش تابش خورشیدو تحلیل سایه اندازی­هاطراحی سایبان

· امکانات سنجش نور و حرارت دریافتی از خورشید در ساعات مختلف روز

· امکان نمایش ضربه های وارده به ساختمان

· امکان سنجش هزینه های آب مورد نیاز ساختمان

· محاسبه میزان خروجی گاز کربنیک تولیدی ساختمان

· آنالیز آکوستیکی ساختمان

· محاسبه انرژی باد بر روی ساختمان

· مدلینگ و سه بعدی سازی احجام نحوه متریال دادن به اجسام

آموزش ecotect در موسسه آموزشی گزینه اول